Als HR business partner nemen we een strategische en een operationele kijk op de onderneming.


Image

Objective


Bij de strategische focus maken we kennis met de teams en hun modus operandi. Zitten de juiste mensen op de juiste plaats? Kan het werk efficiënter? Aan welke knoppen dient er gedraaid te worden om de doelen te bereiken? Ook aan de interne communicatie wordt stevig gewerkt om de betrokkenheid en productiviteit te verhogen. De rolverdeling en het zeggenschap van de teamverantwoordelijken worden evenwel onder de loep genomen zodat een vlotte samenwerking kan gegarandeerd worden. Elk functioneel aspect wordt waar nodig en in samenspraak met alle partijen overlegd.
Hoe we te werk gaan
  1. De operationele kijk legt de nadruk op de andere kant. Vooreerst wordt het administratief en jurdisch kader geëvalueerd: arbeidsreglement, preventie en bescherming, contracten en dergelijke worden nagekeken.
  2. Daarnaast gaan we op basis van individuele gesprekken de noden en behoeften van de medewerkers na. Individuele doelstellingen worden getoetst aan de collectieve en de ontwikkeling van competenties wordt aangemoedigd.
  3. Verder adviseert Blast ook bij de aanwervingen: de afspraken met rekruteringspartners, het uitschrijven van vacatures en gesprekken met de kandidaten behoren eveneens tot onze diensten. Desgevallend kunnen we ook exitgesprekken begeleiden.
  4. Last but not least zien wij onszelf als een mogelijke sparringpartner voor bedrijfsleiders die nood hebben aan een ‘second opinion’.

“What you think, you believe. What you believe, you create”
Who says you can’t? You do! by Daniel Chidiac